Breakfast seminar: How digital leaders accelerate growth through microservices, containers, API:s and cloud

Varmt välkommen till 3gamma på ett inspirerande frukostseminarium!

Låt oss bjuda på en god frukost och ett inspirerande samtal om hur företag kan bli mer agila, spara kostnader, höja skalbarheten och öka stabiliteten genom microservices.

Jesper Nordström och Tomas Betzholtz, författare till artikeln “Architecting for speed: How agile innovators accelerate growth through microservices“, kommer prata om varför fler och fler företag använder microservices, vilka för- och nackdelarna är och hur man går tillväga för att förflytta sig mot en microservices baserad arkitektur.

Seminariet avslutas med ett samtal och frågestund. Har du redan nu funderingar du vill diskutera, maila gärna dessa till jesper.nordstrom@3gamma.com.

Varmt välkomna!

Tid: 23 november 2016, 8.00-9.00. Frukost serveras från 7.30.
Plats: 3gammas kontor på Centralstationen
Ingång hittar du i höjd med Spår 9 eller mitt emot Burger King om du kommer ifrån vänthallen

Anmäl dig här!

Kontakt: Rolf Svärd, rolf.svard@3gamma.com, +46 707 83 59 85


jesper-nordstrom

Jesper Nordström och Tomas Betzholtz:
Varför behöver företag microservices och hur går man tillväga?

Jesper Nordström, (digital innovationsstrateg, 3gamma) och Tomas Betzholtz (managementkonsult/IT arkitekt, 3gamma) kommer bland annat prata om:

  • Varför digitala ledare ser sig tvungna att införa microservices för att hålla sig konkurrenskraftiga
  • Vad är microservices? Vilka är byggstenarna?
  • Passar microservices alla och vad är “the microservices premium”?
  • Förutsättningar för att implementera microservices: processer, organisation och verktyg
  • Viktiga överväganden
  • Exempel på hur företag lyckats med sin resa mot microservices

microservices-in-the-cloud-3gamma

Architecting for speed: How agile innovators accelerate growth through microservices

In a world where software has become the key differentiator, enterprises are forced to transform the way they build, ship and run software in order to stay in the game. Competitive pressure requires applications to be rapidly and continuously upgraded with nonstop availability and companies that lack the capacity to experiment, innovate and get new features out quickly, will be at disadvantage. This is driving many IT organisations to adopt the software design model known as microservices architecture, which quickly is gaining traction as a new way to think about structuring applications, and is changing the fundamentals of enterprise application management. Read the full article here!

Share